Over

Het Bloedtransfusiecentrum van Charleroi is een geavanceerd transfusiecentrum met als missie het inzamelen en verdelen van bloed voor alle ziekenhuizen van de regio van Charleroi.

Over

À propos

Onze werking in enkele cijfers

  • 25.000 bloedeenheden zamelen we jaarlijks in.
  • 2.000 afereseprocedures (plasmaferese en cytaferese) voeren we uit.
  • 3.000 donoren ontvangen we jaarlijks (in ons centrum van Charleroi of in de mobiele inzamelingen).

Een baanbrekend centrum

Het Bloedtransfusiecentrum van Charleroi was het allereerste van België en moest vanaf 1935 de inzameling en de verdeling van het nodige bloed voor alle ziekenhuizen van de regio van Charleroi organiseren.

Pas later zijn er ook in andere regio's van het land transfusiecentra opgericht. Daar speelde het Belgische Rode Kruis een rol in.

Het Bloedtransfusiecentrum van Charleroi laat zich dus van bij de oprichting voorstaan op een statuut van baanbreker dat het in ere houdt dankzij een permanent streven naar uitmuntendheid, te gunste van de inwoners van de regio.

Een autonoom en zelfvoorzienend centrum

Hoewel België een veertigtal transfusiecentra telt, zijn er maar 4 erkend als "instelling" in de zin van het Koninklijk Besluit van 4 april 1996. Dat betekent dat het in staat is om elk type van inzameling en elk type van bereiding uit te voeren en op die manier volledig autonoom kan functioneren, van het bloed afnemen tot de verdeling naar de ziekenhuizen. Deze erkenning wordt om de twee jaar vernieuwd op basis van een inspectie van het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG).

Het Bloedtransfusiecentrum van Charleroi is zelfvoorzienend. Het kan voldoen aan de vraag naar bloedproducten van alle ziekenhuizen van de regio.

Dokter Jean-Claude Legrand

Een fincancieel onafhankelijke vzw

De instelling ontvangt geen enkele subsidie voor haar werking (met uitzondering van de financiering van de moleculaire biologie). Ze functioneert dankzij de levering van bloedproducten aan de ziekenhuizen en, in mindere mate, aan de producent van plasmaderivaten gekozen door het ministerie van volksgezondheid.

Een team met geavanceerde en hoogstaande vaardigheden

De vzw wordt geleid door een Algemene Vergadering die bestaat uit 26 vertegenwoordigende leden uit verenigingen die actief zijn op het gebied van gezondheid, alsook door een Raad van Bestuur met 9 leden.

De gedelegeerde bestuurder is ook de leidinggevende dokter van de instelling. In het bestuur dat de vzw leidt, wordt die omringd door een administratieve en financiële directrice en door de verantwoordelijken van de diensten kwaliteit, inzameling, medische cel, voorbereiding, laboratorium en verdeling:

In totaal verenigt het Bloedtransfusiecentrum 51 personen met gevarieerde vaardigheden en hoogstaande bekwaamheden: dokters, ingenieurs, verpleegsters, mensen met een diploma biomedische wetenschappen, technologen, enz. Samen dragen ze ertoe bij dat de vzw een op Europees niveau erkend centrum van topniveau is.

Een hoofdrolspeler op het vlak van research

De voortdurend naar vooruitgang strevende dienstverantwoordelijken leggen zich toe op onderzoek ter verbetering van producten en/of bij transfusie gebruikte systemen alsook op internationale studies naar transfusiestrategie. Overigens draagt de vzw bij tot het basisonderzoek door de levering van menselijk lichaamsmateriaal dat als model of als grondstofcellen voor talrijke studies gebruikt wordt.

Nuttige links